Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

26, 1, pp. 97-112, Warsaw 1988

Application of wave method in investigation of drive systems comparisons with other methods

Amalia Pielorz

W pracy zaproponowano metodę falową do badań dynamicznych dyskretno-ciągłego modelu układu napędowego poddanego odkształceniom skrętnym, o stałych i zmiennych przekrojach walów. Tłumienie w badanym układzie uwzględnione jest poprzez tłumienie zastępcze działające w wybranych przekrojach wału, co umożliwiło przyjęcie równań ruchu bez tłumienia. Proponowaną metodę porównano z innymi metodami na przykładzie wybranych prostych układów odkształcanych skrętnie. Mianowicie, tłumienie zastępcze porównano z tłumieniem rozłożonym w sposób ciągły, oraz wyniki otrzymane za pomocą metody falowej porównano z odpowiednimi wynikami uzyskanymi za pomocą metody sztywnych elementów skończonych i metody rozdzielenia zmiennych. W podanej postaci metoda falowa prowadzi do prostych związków matematycznych. Ponadto z dokonanych porównań dla prostych układów wynika, że jest efektywniejsza od innych metod przy dyskusji układów poddanych odkształceniom skrętnym.