Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

28, 1-2, pp. 141-148, Warsaw 1990

Creep buckling of steel columns in fire temperatures

Janusz Murzewski

Przyjęto wzór Ramberga-Osgooda dla odkształceń sprężysto-plastycznych i prawo Nortona-Baileya dla prędkości pełzania. Temperatura rośnie według formuły ISO. ''Sieczny'' współczynnik odkształcenia spreżysto-plastycznego jest więc funkcją czasu. Wyprowadzono i scałkowano równanie wyboczenia pełzającego przyjmując wstępne wygięcie słupa według norm ''Europejskich''. Określono współczynnik amplifikacji i pełzania. Zwiększają one wygięcie narastające w czasie pożaru. Oszacowano wartości w/r (Tablica 1) dla słupów ze stali nlsko-węglowej.