Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

28, 1-2, pp. 243-254, Warsaw 1990

Decohesive carrying capacity in perfect amd asymptotically perfect plasticity (a survey)

Krzysztof Szuwalski

Dla pewnych układów z materiału idealnie, lub asymptotycznie idealnie plastycznego nie można osiągnąć nośności granicznej. Wcześniej, przy obciążeniu nazwanym nośnością rozdzielczą, pojawiają się pewne niedopuszczalne nieciągłości pola przemieszczeń lub naprężeń. W pracy dokonano przeglądu opracowań związanych z nośnością rozdzielczą i przedstawiono najważniejsze cechy tego zjawiska.