Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

28, 1-2, pp. 93-99, Warsaw 1990

Effect of geometrical parameters on load distribution in double row ball slewing ring

Teresa Gibczyńska, Adam Marciniec

W pracy przedstawiono przykłady symulacji obciążenia w dwurzędowym kulkowym łożysku wieńcowym. Przeprowadzono analizę wpływu kąta działania, luzu i promienia krzywizny bieżni na wartości maksymalnych naprężeń stykowych.