Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

28, 3-4, pp. 415-432, Warsaw 1990

Calculation of litt distribution on canard airplane by use of vortex-lattice method

Zdobysław Goraj, Witold Molicki

W pracy przedstawiono superpanelową wersję klasycznej metody VLM, która umożliwia obliczanie rozkładów ciśnień dla układów silnie sprzężonych aerodynamicznie, w tym również dla układu kaczka. Metoda pozwala na zaprojektowanie konfiguracji geometrycznej samolotu o zadanych z góry parametrach (umożliwia np. spełnienie żądania, aby rozkład ciśnienia wzdłuż rozpiętości płata głównego dla okładu kaczka był w przybliżeniu równomierny). Sczczególną uwagę poświęcono obliczeniu rozkładów kątów odchylenia strug za płatem przednim. Praedstawiono izolinie oraz trójwymiarowe wykresy kątów odchylenia strug na płaszczyźnie prostopadłe do prędkości opływu niezaburzonego dla różnych konfiguracji geometrycznych samolotu.