Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

29, 1, pp. 83-97, Warsaw 1991

Bifurcating self-excited vibrations of a journal bearing rotor

Włodzimierz Kurnik

Praca poświęcona jest analizie małych drgań samowzbudnych sztywnego, poprzecznie obciążonego wirnika łożyskowanego ślizgowo. W analizie zastosowano teorię bifurkacji Hopfa. Założono, że wirnik jest układem o dwóch stopniach swobody. Równania ruchu wynikają z płaskiego modelu łożyska ślizgowego, w którym superponowane są siły hydrodynamiczne odpowiadające efektom klina smarnego i wyciskania smaru. Rozwiązanie okresowe powstające z nietrywialnego położenia równowagi poszukiwane jest, według teorii Ioossa i Josepha, w postaci parametrycznej. Wyprowadzono rozwiązania pierwszego i drugiego przybliżenia. Rozważania teoretyczne zilustrowano obliczeniami liczbowymi, które wskazują, że obciążenie poprzeczne może znacznie zmienić zachowanie się układu w sąsiedztwie punktu krytycznego.