Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

35, 4, pp. 983-990, Warsaw 1997

Preferowane kierunki badań w mechanice płynów

Jerzy Krzyżanowski
Tematem tego artykułu jest podsumowanie dyskusji na temat preferowanych kierunków badań w mechanice płynów, jaką w roku 1995 i 1996 prowadzono w polskim środowisku mechaniki płynów, związanym poprzez Sekcję Mechaniki Płynów z Komitetem Mechaniki PAN.