Author Details

Oświęcimski, Wiesław, Instytut Mater. i Mech, Techn. Politechniki Wrocławskiej

  • Vol 24, No 1-2 (1986) - Articles
    Wpływ cyklicznych zmian temperatury w zakresie 293k-77k na własności wytrzymałościowe połączeń spawanych miedzi MOB i stali 1H18N9T
    Abstract  PDF