Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

6, 4, pp. 481-499, Warsaw 1968

Wytrzymałość płyty kołowej jednostronnie użebrowanej poddanej antysymetrycznemu zginaniu

Andrzej Młotkowski
Rozpatrywane płyty kołowe wzmocnione żebrami promieniowymi i obciążone w sposób podany na rys. 1 spotykane są w szeregu konstrukcji maszynowych, jak np.: dna bębnów linowych, młynów kulowych czy bębnów suszarek. Celem niniejszej pracy jest obliczenie naprężeń i odkształceń w płycie kołowej osiowo symetrycznej wzmocnionej żebrami po jednej stronie płaszczyzny środkowej i obciążonej. Przy takim wzmocnieniu powierzchnia środkowa płyty nie jest powierzchnią obojętną. Przyjęto, iż żebro pracuje w jednokierunkowym stanie naprężenia. Jeżeli żebra są wysokie i cienkie, założenie takie jest słuszne, przy czym dodatkowo można pominąć wpływ skręcania żeber. Właściwa płyta znajduje się w dwukierunkowym stanie naprężenia.

STRENGTH OF CIRCULAR PLATE WITH ONE-SIDED RIBS SUBJECTED TO ANTISYMMETRIC BENDING

The paper solves the problem of elastic strain and stress in a circular plate which has radial ribs on one side of the middle surface. The plate is bended skew-symmetrically by a couple aching at the centre. The problem is solved in displacements using the theory of orthotropic plates. The system of three differential equations with respect to radial circumferential and transversal displacements have been obtained. The solution has the form of a polynomial. The plate can be simply supported or built in. As a numerical example this paper shows the plate with 6 and 12 ribs of special shape.