Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

5, 4, pp. 401-409, Warsaw 1967

Stateczność pełnego walca obciążonego ciśnieniem hydrostatycznym

Bernard Duszczyk
W pracy niniejszej rozważa się stateczność walca pełnego poddanego skończonej deformacji, opierając się na teorii małych dodatkowych odkształceń, opracowanej przez A. E. Greena, R. S. Rivlina i R. T. Shielda [1]. Jako kryterium utraty stateczności przyjęto osiągnięcie przez odkształcane ciało takiego stanu, w którym problem brzegowy nałożenia małych dodatkowych deformacji ma rozwiązanie niejednoznaczne. Rozważania prowadzone są w zasadzie w sposób podobny do rozważań zawartych w pracy Z. Wesołowskiego [3], dotyczących zagadnienia stateczności pełnej kuli.

STABILITY OF A FULL CIRCULAR CYLINDER LOADED WITH HYDROSTATIC PRESSURE

A homogeneous isotropic non-linearly elastic full cylinder is subjected to initial finite deformation corresponding to any hydrostatic pressure. Next, a set of linear partial differential equations is obtained as the result of small additional plane deformations. On applying the Fourier method, the general solution of the problem is determined. Boundary value problems and conditions of stability loss are also discussed for some special cases of loading.