Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

2, 2, pp. 35-43, Warsaw 1964

Dobór parametrów ruchu przenośników wibracyjnych

Antoni Czubak
Prędkość przemieszczania nosiwa wzdłuż rynny przenośnika wibracyjnego, a więc i wydajność transportowania, zależy od własności fizycznych nosiwa takich, jak ciężar nasypowy, stopień rozdrobnienia i współczynnik tarcia, oraz od parametrów związanych z konstrukcją maszyny i jej ustawieniem. Parametrami tymi są: częstotliwość drgań rynny, amplituda, kąt między torem dowolnego punktu rynny i jej powierzchnią (rys. 1) oraz kąt nachylenia powierzchni rynny względem poziomu. Konstruktor projektujący przenośnik wibracyjny musi się liczyć z właściwościami fizycznymi nosiwa, chociaż nie ma na nie żadnego wpływu i nie może ich kształtować. Może natomiast dobierać swobodnie parametry drgań rynny. Zagadnienie sprowadza się do określenia chwili oderwania nosiwa od powierzchni rynny, długości lotu i chwili upadku z powrotem na rynnę.

SELECTION OF THE MOTION PARAMETERS FOR VIBRATORY CONVEYORS

The paper contains the formulation of the principle of the most advantageous motion of the conveyor; on this basis a nomograph for the selection of the toss coefficient K is given. The coefficient is crucial for the flight length of the material tossed. There are also given the applicability ranges of the following angles: between the runner track tangent and its surface and between the surface of the runner and the horizontal plane.