Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

21, 2-3, pp. 279-289, Warsaw 1983

Engineering applications of plane and generalized isodyne photoelasticity

Jerzy T. Pindera, Bogdan R. Krasnowski

Wprowadzono nową rodzinę linii charakterystycznych w płaskim polu naprężeń, w oparciu o funkcję naprężeń Airy'ego, i nazwaną ,,sprężyste izodyny''. Izodyny są miejscem geometrycznym punktów związanych z pierwszymi pochodnymi funkcji naprężeń Airy'ego, dla których całkowite siły normalne, działające w odpowiednich przekrojach są stałe. Z izodyn wyznacza się w sposób bezpośredni normalne i styczne składowe naprężenia w wybranych kierunkach, zbyteczne są dodatkowe zależności. Podstawowe związki analityczne i cechy charakterystyczne pola izodyn zostały podane w pracy [3].