Journal of Theoretical
and Applied Mechanics

22, 3-4, pp. 325-341, Warsaw 1984

Constraints in constitutive relations of mechanics

Czesław Woźniak

W pracy przedstawiono ogólne podejście do pojęcia więzów w relacjach mechaniki układów dyskretnych i ośrodków ciągłych. Uzyskano ogólną postać równań konstytutywnych z więzami oraz zaproponowano metodę formułowania nowych relacji konstytutywnych za pomocą nakładania więzów na znane relacje konstytutywne. Na tej drodze otrzymano pewne nowe klasy materiałów idealnych z więzami wewnętrznymi.