Rozstrzygnięcie konkursu na organizację V Polskiego Kongresu Mechaniki

Rozstrzygnięcie konkursu na organizację V Polskiego Kongresu Mechaniki

Na zebraniu 11 września 2019 r. w Krakowie Stały Komitet Kongresowy pod przewodnictwem prof. Włodzimierza Kurnika postanowił powierzyć zorganizowanie V Polskiego Kongresu Mechaniki ośrodkowi śląskiemu, reprezentowanemu w konkursie przez Oddział Gliwicki PTMTS.

Protokół zebrania