XXXVIII Zjazd Delegatów PTMTS

XXXVIII Zjazd Delegatów PTMTS

W dniach 20-23 marca 2019 r. w Będlewie koło Poznania odbędzie się XXXVIII Zjazd Delegatów PTMTS i XIII Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”.

Ramowy program pobytu

Planowany program Zjazdu