Zmarł prof. Eustachy Burka

Zmarł prof. Eustachy Burka

Otrzymaliśmy smutną informację, iż odszedł od nas prof. dr hab. inż. Eustachy Burka (1924-2020). Profesor  byłz nami od samego początku, to jest 1958/59 roku, był bowiem członkiem założycielem naszego Towarzystwa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą sobotę 2 maja o godzinie 12 na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.  

Swoją działalność naukowo-dydaktyczną Pan Profesor rozpoczął w roku 1947 jako młodszy asystent w Katedrze Hydromechaniki i Turbin Wodnych Politechniki Gdańskiej. Od roku 1954 pracował w Zakładzie Maszyn Wirnikowych, a następnie od roku 1956 w IMP PAN w Gdańsku. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie mechaniki płynów i teorii maszyn przepływowych, autorem wielu publikacji naukowych, książek i podręczników akademickich. Problematyka, która była przedmiotem badań prof. E. Burki i w której uzyskał znaczące wyniki, to zagadnienia przepływu burzliwego, badania maszyn wodnych metodą aerodynamiczną, fizyka kawitacji, teoria wirowych maszyn hydraulicznych i przepływy szczelinowe. Wiele wyników badań weszło do literatury podręcznikowej. Pan Profesor prowadził badania naukowe i wykłady w wielu ośrodkach zagranicznych, m.in.: w Uniwersytetach Technicznych: w Monachium, Wiedniu, Budapeszcie, Bratysławie, Ljubljanie, Grazu, Trondheim, Timisoarze. Prowadził wykłady w Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od roku 1992 do roku 2003 prowadził w IMP PAN kierunek dyplomowania „Mechanika Płynów”, jako wydzielone studia Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Do końca roku 1994 kierował Zakładem Dynamiki Cieczy IMP PAN. Był członkiem wielu Rad Naukowych i Wydziałowych, członkiem Komitetu Mechaniki PAN. Pan Profesor był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Profesor był współtwórcą i organizatorem cyklicznych Szkół Letnich Mechaniki Płynów. Był twórcą i redaktorem naukowym pierwszego w Polsce i na świecie wielotomowego dzieła „Maszyny przepływowe”. Przez kilka kadencji był prezesem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem Rady Programowej 1000-lecia Gdańska. Pan Profesor był wieloletnim członkiem Rady Naukowej IMP PAN oraz członkiem Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN.  

W czasie okupacji Profesor był oficerem Armii Krajowej w Komendzie Lwów Północ. Pan Profesor był odznaczony wieloma odznaczeniami wojskowymi Rządu RP w Londynie, m.in. trzykrotnie medalem Wojska „Ojczyzna Swemu Obrońcy”, Krzyżem Armii Krajowej oraz srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.