ML-XX-2022

Mechanika w Lotnictwie ML-XX 2022

  1. Andrzej Banach, Leszek Malinowski, Wiesław Wróblewski, Ziemowit Malecha – Badania autonomicznego aerostatu

2. Franciszek Dul – Sztuczna inteligencja w modelowaniu obiektów latających, czyli modelowanie zwinne

3. Krzysztof Falkowski, Mariusz Ważny, Maciej Henzel – Ocena parametrów ruchu bezzałogowych platform latających

4. Jean-Marc Fąfara, Maciej Cholewiński – Assessment of the purposefulness of applying flexible solar modules for large commercial aircraft

5. Piotr Andrzej Felisiak – Algorytm sterowania ustawiający satelitę w kierunku Słońca

6. Dawid Florczak, Robert Głębocki, Antoni Kopyt – System wsparcia nawigacji wirującego pocisku  rakietowego

7. Mirosław K. Gerigk – Analiza cech hydro-aerodynamicznych bezzałogowego pojazdu nawodno-powietrznego z wykorzystaniem efektu przypowierzchniowego

8. Robert Głębocki, Rafał Ożóg, Mariusz Jacewicz, Juliusz Hanke – Strategie wykonywania lotów jako potencjalne źródła energii dla bezzałogowych statków powietrznych

9. Andrzej Gronczewski, Katarzyna Strzelecka – Projekt koncepcyjny urządzenia do ratownictwa powietrznego z trudnodostępnych obiektów

10. Agnieszka Gugała-Szczerbicka, Michał Jóźko – Aspekty prawne lotów bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej

11. Maciej Henzel, Krzysztof Falkowski, Mariusz Ważny – Koncepcja bezłożyskowych maszyn elektrycznych w napędach lotniczych

12. Mariusz Jacewicz, Robert Głębocki, Dariusz Miedziński – Opracowanie i walidacja modelu symulacyjnego quadrotora na potrzeby analizy wykorzystania energii podczas lotu

13. Paweł Kalinowski, Paweł Szczepaniak, Leszek Ułanowicz, Krzysztof Sibilski – Zastosowanie aerofotogrametrii w podczerwieni do śledzenia dzików w ich naturalnym środowisku oraz identyfikacji osobników zarażonych afrykańskim pomorem świń. Cz. I – Architektura systemu i metodyka identyfikacji

14. Aleksandra Kołodziejska, Adam Kozakiewicz, Krzysztof Sibilski – Jądrowy napęd statków powietrznych – idea, której czas nigdy nie powróci?

15. Adam Kozakiewicz, Maciej Adamczyk, Maciej Majcher – Wpływ parametrów układu wlotowego na stabilność pracy lotniczego silnika turbinowego

16. Wiesław Krzymień – Ocena stanu konstrukcji kompozytowych poprzez uproszczone badania rezonansowe

17. Andrzej Krzysiak, Robert Placek, Aleksander Olejnik, Łukasz Kiszkowiak – Eksperymentalne badania trajektorii lotu oderwanej końcówki skrzydła samolotu Tu-154M w pobliżu ziemi

18. Krzysztof Kubryński, Konrad Więcko – Projektowanie aerodynamiczne i optymalizacja samolotu w układzie latającego skrzydła

19. Rafał Lewkowicz – Algorytm optymalnego bodźcowania ruchowego z LQR do generowania złudzenia przechylenia w symulatorze lotu z platformą Stewarta-Gougha

20. Piotr Lichota – Zastosowanie transformaty falkowej do estymacji pochodnych stabilności i sterowania

21. Łukasz Malicki – Badania numeryczne aerodynamiki autorskiego samolotu myśliwskiego

22. Marta Marciniuk, Katarzyna Strzelecka – Analiza porównawcza profilu skrzydła wyposażonego w klapę jednoszczelinową oraz w klapę zmiennokształtną

23. Dariusz Miedziński, Robert Głębocki, Mariusz Jacewicz- Wykorzystanie metod optymalizacyjnych do sterowania pociskiem rakietowym wyposażonym w zestaw silników korekcyjnych na stały materiał pędny

24. Aleksander Olejnik, Stanisław Kachel, Jarosław Milczarczyk, Robert Rogólski – Techniki projektowania i wytwarzania konstrukcji w zastosowaniu do budowy dynamicznie skalowanych modeli samolotów

25. Aleksander Olejnik, Stanisław Kachel, Robert Rogólski, Michał Szcześniak – Kontaktowe i bezkontaktowe metody pomiaru drgań w zastosowaniach do konstrukcji lotniczych

26. Krzysztof Rogowski, Jan Michna – Problemy modelowania opływu profilu NACA 0018 przy wykorzystaniu klasycznego modelu turbulencji SST κ-ω oraz modelu korelacyjnego γ-Reθ

27. Anna Sibilska-Mroziewicz, Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, Krzysztof Sibilski – Symulacja numeryczna układu wózek-BSP w trakcie startu z wyrzutni magnetycznej

28. Paweł Szczepaniak, Paweł Kalinowski, Leszek Ułanowicz, Krzysztof Sibilski – Zastosowanie aerofotogrametrii w podczerwieni do śledzenia dzików w ich naturalnym środowisku oraz identyfikacji osobników zarażonych afrykańskim pomorem świń. Cz. II – badania systemu ASFochrona