Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 4 (1989) Analiza pracy belek zginanych i równocześnie ścinanych utworzonych ze ściśniętego pakietu płaskowników Abstract   PDF
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 15, No 3 (1977) Analiza procesu wyciągania wytłoczki z uwzględnieniem niejednorodności wywołanej polem temperatury Abstract   PDF
Tadeusz Sołkowski
 
Vol 23, No 1 (1985) Analiza reologiczna siatek wykonanych z lin stalowych Abstract   PDF
Bogdan Husiar, Romuald Świtka
 
Vol 28, No 3-4 (1990) Analiza rezonansowa drgań sterów i ich wpływu na dynamikę ruchu samolotu Abstract   PDF
Adam Krzyżanowski
 
Vol 28, No 3-4 (1990) Analiza rezonansu powietrznego śmigłowca w zawisie Abstract   PDF
Tomasz Bartler, Janusz Narkiewicz
 
Vol 26, No 3 (1988) Analiza rozkładu naprężeń w spoinie klejowej połączenia zakładkowego w zakresie odkształceń plastycznych Abstract   PDF
Jan Godzimirski
 
Vol 15, No 1 (1977) Analiza rozwiązań kinematycznie dopuszczalnych dla zagadnienia naporu ścian o różnych kształtach Abstract   PDF
Wiesław Trąmpczyński
 
Vol 10, No 1 (1972) Analiza ruchu pewnego układu wibro-uderzeniowego o dwóch stopniach swobody Abstract   PDF
Zbigniew Wiśniewski
 
Vol 2, No 2 (1964) Analiza skończonych ugięć słabo wypukłej membrany kulistej obciążonej lokalnie Abstract   PDF
Władysław Piechocki
 
Vol 16, No 4 (1978) Analiza sprężysto-plastyczna jarzma połączenia sworzniowego Abstract   PDF
Jacek Kapkowski
 
Vol 29, No 3-4 (1991) Analiza sprzężeń termodyfuzyjnych na przykładzie rozwiązania pewnego zadania początkowo-brzegowego w warstwie Abstract   PDF
Marek Wróbel
 
Vol 20, No 3-4 (1982) Analiza stanu zakrytycznego tarczy prostokątnej poddanej działaniu mimośrodowego ściskania i jej zastosowanie do przybliżonego obliczania cienkościennego dźwigara skrzynkowego Abstract   PDF
Sewer Jakubowski
 
Vol 22, No 3-4 (1984) Analiza stateczności procesu dużych odkształceń sprężystych powłoki cylindrycznej przy dwukierunkowym rozciąganiu Abstract   PDF
Jan Bielski, Jacek Skrzypek
 
Vol 20, No 1-2 (1982) Analiza stateczności pryzmatycznych łuków o osi odkształcalnej Abstract   PDF
Jan Błachut
 
Vol 19, No 4 (1981) Analiza statyczna konstrukcji prętowo-płytowych metodą elementów skończonych, z uwzględnieniem skręcania nieswobodnego Abstract   PDF
Eugeniusz Rusiński
 
Vol 7, No 2 (1969) Analiza układu wibro-uderzeniowego z nieliniową charakterystyką sprężystą Abstract   PDF
Zbigniew Wiśniewski
 
Vol 6, No 1 (1968) Analiza układu wibro-uderzeniowego z tarciem suchym Abstract   PDF
Bohdan Kowalczyk
 
Vol 25, No 4 (1987) Analiza własności wibroizolatorów aktywnych typu poduszka powietrzna Abstract   PDF
Andrzej Gołaś, Janusz Kowal, Marek Szepski
 
Vol 25, No 1-2 (1987) Analiza wymuszonych drgań wału korbowego ze śmigłem przy zastosowaniu metody elementów skończonych Abstract   PDF
Zbigniew Dżygadło, Wiesław Sobieraj, Piotr Zalewski
 
Vol 10, No 4 (1972) Analiza wyników badań pełzania mechanicznego i optycznego materiału modelowego syntezowanego z krajowej żywicy epoksydowej Abstract   PDF
Kazimierz Szulborski
 
Vol 19, No 2 (1981) Analiza wytrzymałościowa pionowej przepływowej wytwornicy pary elektrowni jądrowych Abstract   PDF
Michał Niezgodziński, Wacław Zwoliński
 
Vol 4, No 2 (1966) Analiza zjawiska „przeskoku” w zakresie sprężysto-plastycznym na modelu układu kratowego Misesa Abstract   PDF
J. Ledziński, Z. Waszczyszyn
 
Vol 17, No 4 (1979) Analiza zmian trwałości zmęczeniowej i mikrostruktury poliamidu w funkcji stanu cieplnego formy i obróbki cieplnej Abstract   PDF
Marian Nowak, Andrzej Włochowicz
 
Vol 8, No 2 (1970) Analogia mechaniczno-stereomechaniczna w klasie dwuwskaźnikowych równań Lagrange’a drugiego rodzaju Abstract   PDF
Robert Krzywiec
 
Vol 10, No 1 (1972) Analogia mechaniczno-stereomechaniczna w klasie wielowskaźn1kowych równań Lagrange'a drugiego rodzaju Abstract   PDF
Robert Krzywiec
 
Vol 24, No 4 (1986) Analogia sprężsyto-lepkosprężysta w półprzestrzeni ze starzeniem Abstract   PDF
Bronisław Lechowicz, Zbigniew Piekarski
 
Vol 12, No 2 (1974) Analogia tarczowo-płytowa w teorii dźwigarów siatkowych Abstract   PDF
Karol H. Bojda
 
Vol 52, No 2 (2014) Analysis of a conical sleeve with pivot joint loading of axial force Abstract   PDF
Andrzej Andrzejuk, Zbigniew Skup, Robert Zalewski
 
Vol 54, No 4 (2016) Analysis of a cross-channel micromixer through the dynamics of tracer gradient Abstract   PDF
Michel Gonzalez
 
Vol 47, No 1 (2009) Analysis of a penny-shaped crack in a magneto-elastic medium Abstract   PDF
Bogdan Rogowski
 
Vol 54, No 1 (2016) Analysis of an experimental setup for structural damping identification Abstract   PDF
Olaf P. Hentschel, Marius Bonhage, Lars Panning-von Scheidt, Jorg Wallaschek, Markus Denk, Pierre-Alain Masserey
 
Vol 52, No 1 (2014) Analysis of axially loaded tapered beams with general end restraints on two-parameter foundation Abstract   PDF
Mohamed Hassan Taha, Mohamed Nassar
 
Vol 32, No 2 (1994) Analysis of bending curve and critical load of a variable cross-section beam by means of influence function method Abstract   PDF
Jerzy Jaroszewicz, Longin Zoryj
 
Vol 32, No 3 (1994) Analysis of chaos in systems with gears Abstract   PDF
Jarosław Dyk, Andrzej Krupa, Jerzy Osiński
 
Vol 48, No 1 (2010) Analysis of contact mixing with boundary and hydrodynamic fluid films considering boundary slippage Abstract   PDF
Yongbin Zhang
 
Vol 55, No 4 (2017) Analysis of controlled molecular dynamic flow in a channel with non-equal inlet and outlet cross-sectional areas Abstract   PDF
Hamed Ramezani Najafi, S. M. Hossein Karimian
 
Vol 46, No 4 (2008) Analysis of coupling mechanism in lateral/torsional rotor vibrations Abstract   PDF
Zdzisław Gosiewski
 
Vol 53, No 2 (2015) ANALYSIS OF CROSS-PLY LAMINATES WITH PIEZOELECTRIC FIBER-REINFORCED COMPOSITE ACTUATORS USING FOUR-VARIABLE REFINED PLATE THEORY Abstract   PDF
Jafar Rouzegar, Farhad Abad
 
Vol 48, No 2 (2010) Analysis of damping of vibrations through a frictional damper Abstract   PDF
Zbigniew Skup
 
Vol 39, No 4 (2001) Analysis of dynamic behaviour of wavy-plates with a mezo-periodic structure Abstract   PDF
Bohdan Michalak
 
Vol 51, No 4 (2013) Analysis of dynamic parameters in a metal cylindrical rod striking a rigid target Abstract   PDF
Edward Włodarczyk, Marcin Sarzyński
 
Vol 57, No 1 (2019) Analysis of dynamics and friction resistance in the cam-tappet system Abstract   PDF
Krzysztof Siczek, Andrzej Stefański
 
Vol 54, No 2 (2016) Analysis of fatigue cracks of cylinder heads in diesel engines Abstract   PDF
Hojjat Ashouri, Babak Beheshti, Mohammad Reza Ebrahimzadeh
 
Vol 39, No 1 (2001) Analysis of free vibrations of a continuous-discrete system with damping Abstract   PDF
Jerzy Cabański
 
Accepted for publication Analysis of hybrid CSADEA method for fault detection of cracked structures Abstract
Sasmita Sahu, Priyadarshi Biplab Kumar, Dayal R. Parhi
 
Vol 53, No 3 (2015) Analysis of lateral vibrations of the axially loaded helical spring Abstract   PDF
Krzysztof Michalczyk
 
Vol 46, No 1 (2008) Analysis of longitudinal tangential contact vibration effect on friction force using Coulomb and Dahl models Abstract   PDF
Mariusz Leus, Paweł Gutowski
 
Vol 48, No 3 (2010) Analysis of magnetic field effect on ferromagnetic spheres embedded in elastomer pattern Abstract   PDF
Anna Boczkowska, Leszek Czechowski, Mieczysław Jaroniek, Tadeusz Niezgoda
 
Vol 48, No 3 (2010) Analysis of movement of the BOP crane under sea weaving conditions Abstract   PDF
Andrzej Urbaś, Marek Szczotka, Andrzej Maczyński
 
Vol 41, No 2 (2003) Analysis of parametric models of MR linear damper Abstract   PDF
Bogdan Sapiński, Jacek Filuś
 
Vol 54, No 1 (2016) Analysis of plastic deformation of semi-crystalline polymers during ECAE process using 135° die Abstract   PDF
Benaoumeur Aour, Ali Mitsak
 
Vol 54, No 3 (2016) Analysis of pressure behavior in a temperature controlled molecular dynamic flow Abstract   PDF
Hamed R. Najafi, S. M. Hossein Karimian
 
Vol 55, No 2 (2017) Analysis of selected dynamic features of a two-wheeled transmission system Abstract   PDF
Piotr Krawiec
 
Vol 48, No 4 (2010) Analysis of selected mechanical properties of intervertebral disc annulus fierosus in macro and microscopic scale Abstract   PDF
Celina Pezowicz
 
Vol 38, No 2 (2000) Analysis of some problems of experimental mechanics and biomechanics by means the ANFIS neuro-fuzzy system Abstract   PDF
Zenon Waszczyszyn, Marek Słoński
 
Vol 45, No 1 (2007) Analysis of stability of the human gait Abstract   PDF
Jerzy Mrozowski, Jan Awrejcewicz, Piotr Bamberski
 
Vol 55, No 1 (2017) Analysis of strain localization in porous media with transversely isotropic elasticity under undrained conditions Abstract   PDF
Y.Q. Zhang, L.Z. Wang, Miao Pang, L.F. Fan
 
Vol 52, No 3 (2014) Analysis of the dynamics and control of the modified optical target seeker used in anti-aircraft rocket missiles Abstract   PDF
Daniel Gapiński, Izabela Krzysztofik, Zbigniew Koruba
 
Vol 50, No 4 (2012) Analysis of the guiding of bombs on ground targets using a gyroscope system Abstract   PDF
Konrad Stefański, Zbigniew Koruba
 
Vol 51, No 4 (2013) Analysis of the gust impact on inlet vortex formation of the fuselage-shielded inlet of an jet engine powered aircraft Abstract   PDF
Adam Kozakiewicz, Michał Frant
 
Vol 43, No 4 (2005) Analysis of the influence of elasticity constants and material density on the base frequency of axi-symmetrical vibrations with variable thickness plates Abstract   PDF
Maciej Domoradzki, Jerzy Jaroszewicz, Longin Zoryj
 
Vol 52, No 1 (2014) Analysis of the LEFM concept for interfacial cracks application to coating buckling delamination in terms of substrate elastic characteristics Abstract   PDF
Jelena M. Djoković, Ruzica R. Nikolić, Ivan M. Miletić, Milan V. Mićunović
 
Vol 47, No 4 (2009) Analysis of the parameters of a spherical stress wave expanding in a linear isotropic elastic medium Abstract   PDF
Edward Włodarczyk, Mariusz Zielenkiewicz
 
Vol 51, No 2 (2013) Analysis of the primary and superharmonic contact resonances – Part 1 Abstract   PDF
Robert Kostek
 
Vol 54, No 2 (2016) Analysis of the process of wood plasticization by hot rolling Abstract   PDF
Marian Dudziak, Ireneusz Malujda, Krzysztof Talaśka, Tomasz Łodygowski, Wojciech Sumelka
 
Vol 54, No 4 (2016) Analysis of the stochastic technical stability of engineering structures on example of moving car Abstract   PDF
Jerzy Kisilowski, Jarosław Zalewski
 
Vol 33, No 4 (1995) Analysis of the stochastic velocity field by proper orthogonal decomposition Abstract   PDF
Jacek Szumbarski, Paweł Wald
 
Vol 21, No 2-3 (1983) Analysis of the stress state in the cylindrical shells of the concrete tanks prestressed by external tendons Abstract   PDF
Andrzej Seruga
 
Vol 40, No 1 (2002) Analysis of thermal processes occuring in tissue with a tumor region using BEM Abstract   PDF
Ewa Majchrzak, Bohdan Mochnacki
 
Vol 34, No 3 (1996) Analysis of torsional vibrations of discrete-continuous systems in a class of generalized functions Abstract   PDF
Stanisław Kasprzyk
 
Vol 52, No 4 (2014) Analysis of two-stage endo-atmospheric separation using statistical methods Abstract   PDF
Mohammad Samani, Seid H. Pourtakdoust
 
Vol 46, No 1 (2008) Analysis of vibration of three-degree-of-freedom dynamical system with double pendulum Abstract   PDF
Danuta Sado, Krzysztof Gajos
 
Vol 55, No 4 (2017) Analysis of vibration transfer characteristics of vehicle suspension system employing inerter Abstract   PDF
Yujie Shen, Long Chen, Yanling Liu, Xiaoliang Zhang
 
Vol 54, No 1 (2016) Analytical and experimental vibration analysis of telescopic platforms Abstract   PDF
Adil Yucel, Alaeddin Arpaci
 
Vol 49, No 4 (2011) Analytical approach to estimate amplitude of stick-slip oscillations Abstract   PDF
Jamil Abdo, Ahmed A. Abouelsoud
 
Vol 51, No 1 (2013) Analytical description of FRC subjected to transient loads Abstract   PDF
Wolfgang Weber, Bernd W. Zastrau
 
Vol 54, No 2 (2016) Analytical discrete stacking sequence optimization of rectangular composite plates subjected to buckling and FPF constraints Abstract   PDF
Aleksander Muc, Małgorzata Chwał
 
Vol 55, No 3 (2017) Analytical expressions for effective weighting functions used during simulations of water hammer Abstract   PDF
Kamil Urbanowicz
 
Vol 56, No 4 (2018) Analytical model for investigation of the effect of friction power on the thermal stresses in friction elements of brakes Abstract   PDF
Katarzyna Topczewska
 
Vol 52, No 2 (2014) Analytical modeling of dual actuated compliant beam microgripper system Abstract   PDF
Nayyer Abbas Zaidi, Shafaat A. Bazaz
 
Vol 40, No 3 (2002) Analytical modelling of electrorheological material based adaptive shells Abstract   PDF
Andrzej Tylikowski
 
Vol 51, No 3 (2013) Analytical solution for magnetohydrodynamic stagnation point flow and heat transfer over a permeable stretching sheet with chemical reaction Abstract   PDF
Alireza Rasekh, Mahmood Farzaneh-Gord, Seyed R. Varedi, Davood D. Ganji
 
Vol 53, No 4 (2015) Analytical solution of excited torsional vibrations of prismatic thin-walled beams Abstract   PDF
Elżbieta Augustyn, Marek S. Kozień
 
Vol 50, No 2 (2012) Analytical solutions for free oscillations of beams on nonlinear elastic foundations using the variational iteration method Abstract   PDF
Davood Younesian, Zia Saadatnia, Hassan Askari
 
Vol 51, No 2 (2013) Analytical solutions of electro-kinetic flow in nano-fluidic components by using He's homotopy perturbation method Abstract   PDF
Mehran Khaki, Mohammad Taeibi-Rahni, Davood D. Ganji
 
Accepted for publication Analytical Study of Stress Distribution Models for Estimation of Stresses beneath Plain Rigid Wheels & Vertical Force on TRI-1 Lunar Soil Simulant Abstract
PALA GIREESH KUMAR
 
Vol 53, No 4 (2015) Analyzing square plate in diagonal compression using Beltrami-Michell methodology Abstract   PDF
Djelloul Rezini, Abdelkrim Khaldi, Kouider Bouzid, Yahia Rahmani
 
Vol 55, No 1 (2017) Anatomical protocol for gait analysis: joint kinematics measurement and its repeatability Abstract   PDF
Magdalena Żuk, Marta Trzeciak
 
Vol 55, No 2 (2017) Anisotropic fracture criterion of Ti6Al4V titanium alloy under wide range of strain rates Abstract   PDF
Wojciech Moćko, Cezary Kostrzewski
 
Vol 56, No 1 (2018) Annular rotating disks optimal with respect to mixed creep rupture Abstract   PDF
Aneta Ustrzycka, Krzysztof Szuwalski
 
Vol 37, No 1 (1999) Antiplane deformation of isotropic body with a periodic system of thin rectilinear inclusions Abstract   PDF
Victor Opanasovich, Vasil Porochovsky, Michael Delyavsky
 
Vol 37, No 1 (1999) Antiplane problems for anisotropic layered media with thin elastic inclusions under concentrated forces and screw dislocations Abstract   PDF
Georgiy Sulym, Sava Shevchuk
 
Vol 52, No 3 (2014) Apparent masses and inertia moments of the parafoil Abstract   PDF
Grzegorz Kowaleczko
 
Vol 32, No 1 (1994) Application of a Newman model to a fatigue life prediction of finite-width steel specimen with a single edge crack Abstract   PDF
Piotr Artymiak
 
Vol 45, No 1 (2007) Application of active magnetic bearings for identification of the force generated in the labirynth seal Abstract   PDF
Dorota Kozanecka, Zbigniew Kozanecki, Tomasz Lech, Andrzej Kaczmarek
 
Vol 53, No 4 (2015) Application of anthropodynamic dummies for evaluating the impact of vehicle seat vibrations upon human body Abstract   PDF
Tomasz Lech Stańczyk, Andrzej Zuska
 
Vol 48, No 4 (2010) Application of artificial neural networks in parametrical investigations of the energy flow and synchronization Abstract   PDF
Artur Dąbrowski, Anna Jach, Tomasz Kapitaniak
 
Vol 49, No 1 (2011) Application of ETR for diagnosis of damage in steel-concrete composite beams Abstract   PDF
Tomasz Wróblewski, Małgorzata Jarosińska, Stefan Berczyński
 
Vol 44, No 3 (2006) Application of experimental results to numerical models of fatigue cracks propagating in the rolling contact zone Abstract   PDF
Paweł Pyrzanowski
 
Accepted for publication Application of finite element method in the milling process stability diagnosis Abstract
Paweł Dunaj, Krzysztof Marchelek, Marcin Chodźko
 
Vol 44, No 2 (2006) Application of finite variations to topology and shape optimization of 2D structures Abstract   PDF
Dariusz Bojczuk, Wojciech Szteleblak
 
Vol 54, No 1 (2016) Application of fractional order theory of thermoelasticity to a 1D problem for a spherical shell Abstract   PDF
Waleed E. Raslan
 
Vol 46, No 2 (2008) Application of genetic algorithm and Fourier coefficients (GA-FC) in mechanism synthesis Abstract   PDF
Roman Starosta
 
Vol 51, No 2 (2013) Application of higher order Hamiltonian approach to nonlinear vibrating systems Abstract   PDF
Hassan Askari, Zia Saadat Nia, Ahmet Yildirim, Mohammed K. Yazdi, Yasir Khan
 
Vol 34, No 2 (1996) Application of infrared radiation detection to the metal behaviour investigation under mechanical loading Abstract   PDF
Wiera Oliferuk
 
Vol 39, No 1 (2001) Application of laser sheet technique for analysis of 3D particle velocity fields Abstract   PDF
Paweł Mirek
 
Vol 57, No 1 (2019) Application of linear six-parameter shell theory to the analysis of orthotropic tensegrity plate-like structures Abstract   PDF
Paulina Obara
 
Vol 47, No 4 (2009) Application of modal analysis supported by 3D vision-based measurements Abstract   PDF
Piotr Kohut, Piotr Kurowski
 
Accepted for publication Application of modified Ritchie-Knott-Rice criterion to cellular automata Abstract
Urszula Janus-Gałkiewicz, Andrzej Neimitz
 
Vol 42, No 3 (2004) Application of neurocomputing in the parametric identification using dynamic responses of structural elements – selected problems Abstract   PDF
Leonard Ziemiański, Bartosz Miller, Grzegorz Piątkowski
 
Vol 46, No 4 (2008) Application of non-contact methods to experimental measurements of human body vibration Abstract   PDF
Marek A. Książek, Janusz Tarnowski
 
Vol 37, No 2 (1999) Application of piezoelectric elements to semi-adaptive dynamic eleminator of torsional vibration Abstract   PDF
Piotr M. Przybyłowicz
 
Vol 43, No 3 (2005) Application of poli-criterial linearization for control problem of stochastic dynamic systems Abstract   PDF
Lesław Socha
 
Vol 49, No 4 (2011) Application of self-excited acoustical system for stress changes measurement in sandstone bar Abstract   PDF
Janusz Kwaśniewski, Ireneusz Dominik, Jarosław Konieczny, Krzysztof Lalik, Abdurahim Sakeb
 
Vol 50, No 3 (2012) Application of spectral method in fatigue life assessment – determination of crack initiation Abstract   PDF
Adam Niesłony, Michał Böhm
 
Vol 38, No 3 (2000) Application of statistical linearization techniques to design of quasi-optimal active control of nonlinear systems Abstract   PDF
Lesław Socha
 
Vol 30, No 2 (1992) Application of superimposed holographic interferometers in experimental mechanics Abstract   PDF
Vitalii A. Zhilkin
 
Vol 55, No 3 (2017) Application of the Alternating Direction Implicit Method for numerical solution of the dual-phase lag equation Abstract   PDF
Mariusz Ciesielski
 
Vol 36, No 2 (1998) Application of the boundary element method in radiation Abstract   PDF
Ryszard A. Białecki, Łukasz Grela
 
Vol 36, No 2 (1998) Application of the boundary element method to numerical modelling of solidification. Part I – The one domain approach Abstract   PDF
Bohdan Mochnacki, Romuald Szopa
 
Vol 36, No 2 (1998) Application of the boundary element method to numerical modelling of solidification. Part II – The micro-macro approach Abstract   PDF
Romuald Szopa
 
Vol 52, No 4 (2014) Application of the Control Volume Method using the Voronoi polygons for numerical modeling of bio-heat transfer processes Abstract   PDF
Mariusz Ciesielski, Bohdan Mochnacki
 
Vol 54, No 4 (2016) Application of the differential transform method to the free vibration analysis of functionally graded Timoshenko beams Abstract   PDF
Őzge Őzdemir
 
Vol 32, No 4 (1994) Application of the Fourier transformation to flutter tests Abstract   PDF
Franciszek Lenort
 
Accepted for publication in the next issue Application of the lattice Boltzmann method to the flow past a sphere Abstract
Adam Kajzer, Jacek Pozorski
 
Vol 55, No 3 (2017) Application of the Lattice Boltzmann Method to the flow past a sphere Abstract   PDF
Adam Kajzer, Jacek Pozorski
 
Vol 53, No 3 (2015) Application of the method of fundamental solutions to the analysis of fully developed laminar flow and heat transfer Abstract   PDF
Krzysztof Mrozek, Magdalena Mierzwiczak
 
Vol 50, No 4 (2012) Application of the method of fundamental solutions with the Laplace transformation for the inverse transient heat source problem Abstract   PDF
Magdalena Mierzwiczak, Jan Adam Kołodziej
 
Vol 42, No 4 (2004) Application of the modified method of finite elements to identification of temperature of a body heated with a moving heat source Abstract   PDF
Beata Maciejewska
 
Vol 21, No 2-3 (1983) Application of the Moire method to the analysis of failure modes of metal strips Abstract   PDF
Cezary Ajdukiewicz, Przemysław Jastrzębski
 
Vol 47, No 3 (2009) Application of the multiscale FEM to the modeling of nonlinear multiphase materials Abstract   PDF
Sandra Ilic, Klaus Hackl
 
Vol 40, No 2 (2002) Application of the projective input residual method to diagnosis of failure mechanical systems Abstract   PDF
Bartosz Powałka, Krzysztof Marchelek
 
Vol 37, No 3 (1999) Application of the reiterated homogenization to determination of effective noduli of a compact bone Abstract   PDF
Józef Joachim Telega, Andrzej Gałka, Stanisław Tokarzewski
 
Vol 47, No 1 (2009) Application of the strain energy density parameter for estimation of multiaxial fatigue life of sintered steels with stress concentrators Abstract   PDF
Tadeusz Łagoda, Cetin M. Sonsino, Paweł Ogonowski
 
Vol 42, No 2 (2004) Application of the tolerance averaging method to analysis of dynamical stability of thin periodic plates Abstract   PDF
Jarosław Jędrysiak
 
Vol 33, No 1 (1995) Application of two-dimensional approach in mechanical systems subject to longitudinal loadings Abstract   PDF
Amalia Pielorz
 
Vol 53, No 2 (2015) APPLICATION OF VARIATIONAL AND FEM METHODS TO THE MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS OF THE SLITTING PROCESS FOR GEOMETRICAL AND PHYSICAL NONLINEARITY Abstract   PDF
Łukasz Bohdal, Leon Kukiełka
 
Vol 26, No 1 (1988) Application of wave method in investigation of drive systems comparisons with other methods Abstract   PDF
Amalia Pielorz
 
Vol 43, No 2 (2005) Application of wavelet transform to identification of modal parameters of nonstationary systems Abstract   PDF
Tadeusz Uhl, Andrzej Klepka
 
Vol 26, No 2 (1988) Applications of the difference hologram interferometry Abstract   PDF
Zoltán Füzessy, Ferenc Gyimesi, János Kornis
 
Vol 46, No 1 (2008) Approach to evaluation of critical static loads of annular three-layered plates with various core thickness Abstract   PDF
Dorota Pawlus
 
Vol 50, No 2 (2012) Approximate analytical solution for Bernoulli-Euler beams under different boundary conditions with non-linear Winkler type foundation Abstract   PDF
Aslan Mohammadpour, Emad Rokni, Majid Fooladi, Amin Kimiaeifar
 
Vol 43, No 3 (2005) Approximate constrained controllability of mechanical system Abstract   PDF
Jerzy Klamka
 
Vol 16, No 2 (1978) Aproksymacja nieustalonego pola temperatury w ciałach walcowych i kulistych Abstract   PDF
Jan Taler
 
Vol 8, No 2 (1970) Aproksymacja powierzchni nośności granicznej przekroju rurociągu Grubościennego przy obciążeniach złożonych Abstract   PDF
Jacek Skrzypek, Michał Życzkowski
 
Vol 52, No 2 (2014) Assessment of the fatigue life of machine components under service loading a review of selected problems Abstract   PDF
Włodzimierz Będkowski
 
Vol 56, No 4 (2018) Assessment of the strength reduction factor in predicting the flexural strength Abstract   PDF
Sema Alacali, Guray Arslan
 
Vol 39, No 2 (2001) Assessment of the structure stability according to the theory of fuzzy sets Abstract   PDF
Marek Witkowski
 
Vol 52, No 2 (2014) Assessment of the technical state of large size steel structures under cyclic load with the acoustic emission method IADP Abstract   PDF
Barbara Goszczyńska, Grzegorz Świt, Wiesław Trąmpczyński
 
Vol 41, No 3 (2003) Asymptotic analysis of nonlinearly elastic shells with variable thickness Abstract   PDF
Liliana Gratie
 
Vol 33, No 2 (1995) Asymptotic homogenization method for coupled fields in periodically heterogeneous deformable solids Abstract   PDF
Sławomira Bytner, Barbara Gambin, Andrzej Gałka
 
Vol 45, No 1 (2007) Asymptotic study of elastic half-plane with embedded punch Abstract   PDF
Igor V. Andrianov, Jan Awrejcewicz, Yurii A. Kirichek, Steve G. Koblik
 
Vol 32, No 3 (1994) Asymptotic-based method for a plane elasticity mixed boundary eigenvalue problem Abstract   PDF
I.V. Andrianov, V. Chernetsky, E.G. Kholod
 
Vol 37, No 1 (1999) Asymptotics of thermal dispersion in periodic media Abstract   PDF
Claudia Timofte
 
Vol 39, No 3 (2001) Augmented Lagrangian methods for a class of convex and nonconvex contact problems Abstract   PDF
Józef Joachim Telega, Andrzej Gałka, Włodzimierz Bielski
 
Vol 29, No 2 (1991) Autogeniczna metoda kształtowania płyt na największą sztywność Abstract   PDF
Józef Kapłanek, Gabriel Wróbel
 
Vol 38, No 4 (2000) Automatic control of an aircraft flying a turn Abstract   PDF
Michał Cichoń, Jerzy Maryniak
 
Vol 53, No 1 (2015) Automatic control of an anti-tank guided missile based on polynomial functions Abstract   PDF
Zbigniew Koruba, Łukasz Nocoń
 
Vol 26, No 2 (1988) Automatic digital image-processing in photoelasticity Abstract   PDF
Karl Hans Laermann
 
Vol 55, No 1 (2017) Automotive vehicle engine mount based on an MR squeeze-mode damper: modeling and simulation Abstract   PDF
Bogdan Sapiński, Jacek Jan Snamina
 
Vol 33, No 2 (1995) Averaged formulations of non-stationary problems for stratified porous media Abstract   PDF
Małgorzata Woźniak
 
Vol 33, No 3 (1995) Averaging of mechanical systems by means of non-smooth periodic functions Abstract   PDF
Valeriy Pilipchuk, Eugeniusz Świtoński
 
Vol 45, No 2 (2007) Axially symmetric contact involving friction and boundary roughness Abstract   PDF
Andrzej Brzoza, Volodymyr Pauk
 
Vol 53, No 2 (2015) AXISYMMETRIC FE MODEL TO ANALYSIS OF THERMAL STRESSES IN A BRAKE DISK Abstract   PDF
Adam Adamowicz
 
Vol 36, No 2 (1998) Axi-symmetrical contact problem during braking with frictional heating and wear Abstract   PDF
Alexander Yevtushenko, Roxolana Chapovska
 
Vol 22, No 1-2 (1984) Badania chropowatości powierzchni metodą immersyjną interferometrii holograficznej Abstract   PDF
Marek Lech, Irena Mruk, Jacek Stupnicki
 
Vol 27, No 4 (1989) Badania doświadczalne belek zginanych i ściskanych utworzonych z pakietu płaskowników Abstract   PDF
Tadeusz Gałkiewicz, Andrzej Żeligowski
 
Vol 23, No 3-4 (1985) Badania doświadczalne stanu zakrytycznego równomiernie ściskanej płyty prostokątnej, będącej elementem zginanego dźwigara Abstract   PDF
Andrzej Żeligowski
 
Vol 27, No 1 (1989) Badania doświadczalne tarczy prostokątnej usztywnionej żebrem podłużnym poddanej zginaniu w swej płaszczyźnie Abstract   PDF
Andrzej Kelm
 
Vol 19, No 4 (1981) Badania elastooptyczne mieszków kompensacyjnych z pierścieniami wzmacniającymi Abstract   PDF
Cyprian Komorzycki, Jacek Stupnicki
 
Vol 15, No 1 (1977) Badania elastooptyczne modeli płaskich z wykorzystaniem holografii Abstract   PDF
Wojciech Świsterski
 
Vol 13, No 3 (1975) Badania i obliczenia prędkości rozwoju pęknięć zmęczeniowych Abstract   PDF
Stanisław Kocańda
 
Vol 14, No 4 (1976) Badania mechanicznych i optycznych własności polimetakrylanu metylu modyfikowanego ftalanem dwubutylu Abstract   PDF
Bogdan Michalski
 
Vol 12, No 4 (1974) Badania modelowe powłoki hiperboloidalnej chłodni kominowej poddanej wymuszonym przemieszczeniom Abstract   PDF
Reinhold Kałuża
 
Vol 6, No 4 (1968) Badania możliwości zmniejszenia prędkości propagacji pęknięcia zmęczeniowego w blachach duralowych przy użyciu zgniotu Abstract   PDF
Witold Błażewicz
 
Vol 16, No 4 (1978) Badania odkształceń i naprężeń termosprężystych na modelach epoksydowych metodą tensometrh elektrorezystencyjnej Abstract   PDF
Zbigniew Orłoś, Kazimierz Tomaszewski
 
Vol 27, No 3 (1989) Badania pompy jednośrubowej o falistym zarysie gwintu Abstract   PDF
Andrzej Eymontt
 
Vol 17, No 4 (1979) Badania prędkości pękania i kształtu pęknięcia w stali o podwyższonej wytrzymałości przy zmiennym zginaniu Abstract   PDF
Stanisław Kocańda, Andrzej Likowski
 
Vol 12, No 3 (1974) Badania procesów relaksacyjnych w poliamidzie Abstract   PDF
Stanisław Mazurkiewicz
 
Vol 5, No 4 (1967) Badania synchronizacji i samosynchronizacji wibratorów mechanicznych Abstract   PDF
Zbigniew Engel
 
Vol 10, No 3 (1972) Badania w dziedzinie termomechaniki odkształcalnego ciała stałego wykonane w Ukraińskiej Akademii Nauk Abstract   PDF
A.D. Kowalenko
 
Vol 10, No 3 (1972) Badania własności reologicznych materiału modelowego wykonanego w oparciu o żywicę epoksydową ''Epidian 2'' Abstract   PDF
Kazimierz Szulborski
 
Vol 6, No 2 (1968) Badania wpływu zgniotu wprowadzonego w obszarze koncentracji naprężeń na trwałość zmęczeniową duralowej konstrukcji z karbem Abstract   PDF
Bohdan Jancelewicz
 
Vol 10, No 1 (1972) Badania zmęczeniowe w złożonym stanie naprężenia Abstract   PDF
Lech Dietrich, Karol Turski
 
Vol 27, No 3 (1989) Badanie charakterystyk detonacyjnych mieszanin azotanu amonu i pyłu aluminiowego Abstract   PDF
Andrzej Maranda, Andrzej Papliński, Edward Włodarczyk
 
Vol 22, No 3-4 (1984) Badanie stateczności samolotu w ustalonym korkociągu Abstract   PDF
Wojciech Blajer
 
Vol 23, No 3-4 (1985) Badanie stateczności ustalonych stanów lotu sterowanego śmigłowca i analiza sprzężeń ruchów przestrzennych jego elementów Abstract   PDF
Krzysztof Jankowski, Jerzy Maryniak
 
Vol 15, No 1 (1977) Badanie teoretyczne własności dynamicznych lotu obiektów zrzucanych z samolotu Abstract   PDF
Jerzy Maryniak, Kazimierz Michalewicz, Zygmunt Winczura
 
Vol 16, No 4 (1978) Badanie ugięć płyt metodą mory Abstract   PDF
Jerzy J. Wąsowski
 
Vol 1, No 1 (1963) Badanie własności mechanicznych niektórych tworzyw sztucznych Abstract   PDF
Andrzej Wilczyński
 
Vol 9, No 1 (1971) Badanie wpływu odkształcenia plastycznego na zachowanie się metalu przy różnych drogach wtórnego obciążenia Abstract   PDF
Karol Turski
 
Vol 28, No 3-4 (1990) Badanie wpływu praw sterowania kursem samolotu na jakość automatycznego sterowania lotem Abstract   PDF
Cezary Szczepański
 
Vol 24, No 3 (1986) Balance equations for mixture and porous media in the light of nonstandard analysis Abstract   PDF
Krzysztof Nobis
 
Vol 54, No 4 (2016) Band gap properties of periodic tapered beam structure using traveling wave method Abstract   PDF
Tuanjie Li, Xiaofei Ma, Qian Zhang, Zuowei Wang
 
Vol 55, No 4 (2017) Bandgap properties in locally resonant phononic crystal double panel structures with periodically attached pillars Abstract   PDF
Denghui Qian, Zhiyu Shi
 
Vol 23, No 2 (1985) Basic equations of symmetric elastic-plastic deformations of an incomplete toroidal shell Abstract   PDF
Aleksander Muc
 
Vol 36, No 1 (1998) Basic mathematical relations of fluid dynamics for modified panel methods Abstract   PDF
Zdobysław Goraj, Józef Pietrucha
 
Vol 34, No 3 (1996) Behaviour of acceleration waves in a viscoelastic porous medium with a structure. Part I – Propagation conditions and growth equations Abstract   PDF
Ryszard Dzięcielak
 
Vol 34, No 3 (1996) Behaviour of acceleration waves in a viscoelastic porous medium with a structure. Part II – Linear viscoelastic fluid-saturated porous solid Abstract   PDF
Ryszard Dzięcielak
 
Vol 36, No 2 (1998) Behaviour of anthropogenic soils subjected to vibration loadings Abstract   PDF
Ryszard Kaczyński, Marek Barański
 
201 - 400 of 2867 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>