Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 25, No 4 (1987) Numeryczna symulacja programowego ruchu samolotu w pętli pionowej Abstract   PDF
Wojciech Blajer
 
Vol 29, No 2 (1991) Numeryczna symulacja programowej realizacji figur akrobacji lotniczej Abstract   PDF
Wojciech Blajer
 
Vol 28, No 3-4 (1990) Numeryczna synteza gry pościgowej dwóch samolotów Abstract   PDF
Jerzy Gałaj, Jerzy Maryniak
 
Vol 27, No 4 (1989) Numeryczna synteza przestrzennej gry pościgowej dwóch prostych obiektów latających Abstract   PDF
Jerzy Gałaj, Jerzy Maryniak
 
Vol 23, No 3-4 (1985) Numeryczne i organizacyjne aspekty obliczeń stateczności samolotu Abstract   PDF
Zdobysław Goraj
 
Vol 19, No 1 (1981) Numeryczne modelowania zapłonu cząstki paliwa stałego Abstract   PDF
Włodzimierz Kordylewski, Halina Kruczek
 
Vol 21, No 2-3 (1983) Numeryczne obliczanie krzywoliniowych ścieżek równowagi dla jednowymiarowych układów sprężystych Abstract   PDF
Zygmunt Kasperski
 
Vol 7, No 2 (1969) Numeryczne obliczanie wiotkich obrotowo-symetrycznych powłok poddanych plastycznemu płynięciu w zakresie dużych odkształceń Abstract   PDF
Janusz Orkisz, Józef Wilk
 
Vol 26, No 1 (1988) Numeryczne obliczenia płaskich lepkich przepływów naddźwiękowych z falą uderzeniową Abstract   PDF
Stanisław Wrzesień
 
Vol 13, No 1 (1975) Numeryczne rozwiązanie problemu drgań własnych na przykładzie płyt Abstract   PDF
Jerzy Gołaś, Zygmunt Kasperski
 
Vol 17, No 2 (1979) Numeryczne rozwiązanie zagadnienia stateczności dynamicznej płyt pierścieniowych Abstract   PDF
Stanisław Wojciech
 
Vol 15, No 1 (1977) Numeryczne rozwiązanie zagadnienia stateczności ortotropowej płyty pierścieniowej Abstract   PDF
Andrzej Strzelczyk, Stanisław Wojciech
 
Vol 11, No 4 (1973) O anholonomicznych układach pierwszego i drugiego rzędu z tarciem Abstract   PDF
N. Ja. Cyganowa
 
Vol 20, No 3-4 (1982) O błędzie rozwiązań przybliżonych w mechanice Abstract   PDF
Wiesław Nagórko
 
Vol 6, No 1 (1968) O efekcie skali ciała kruchego wytrzymującego ustaloną koncentrację mikro-uszkodzeń Abstract   PDF
Janusz Murzewski, Józef Sojka
 
Vol 19, No 1 (1981) O formowaniu dwuwymiarowych zagadnień brzegowych teorii sprężystości Abstract   PDF
Andrzej Gałka
 
Vol 29, No 1 (1991) O granicach obszarów stateczności pręta pod dwuparametrowym obciążeniem niepotencjalnym Abstract   PDF
Wojciech Glabisz
 
Vol 20, No 3-4 (1982) O jednowymiarowym zagadnieniu identyfikacji strumienia ciepła na brzegu warstwy płaskiej Abstract   PDF
Krzysztof Grysa, Zbigniew Kozłowski
 
Vol 16, No 3 (1978) O jednoznaczności rozwiązania pewnych mieszanych zagadnień brzegowych dla półprzestrzeni mikropolarnej Abstract   PDF
Stanisław Matysiak, Anna Wachecka-Skowron
 
Vol 19, No 2 (1981) O jednoznaczności zasady najmniejszego skrępowania (najmniejszego przymusu) Gaussa Abstract   PDF
N. Cyganowa
 
Vol 20, No 1-2 (1982) O klasach 2-drzew w syntezie dyskretnych układów mechanicznych Abstract   PDF
Józef Wojnarowski, Stanisław Zawiślak
 
Vol 11, No 1 (1973) O liniowych zagadnieniach teorii sprężystości ciał dyskretyzowanych Abstract   PDF
Wiesław Kufel
 
Vol 16, No 3 (1978) O makroskopowych naprężeniach w ośrodkach wielofazowych Abstract   PDF
Andrzej Trzęsowski
 
Vol 9, No 2 (1971) O mechanice procesu kucia w matrycy Abstract   PDF
Jerzy Białkiewicz, Wojciech Szczepiński
 
Vol 12, No 1 (1974) O metodach pomiarów parametrów ruchu zewnętrznej powierzchni ścianki rury rozpęczanej wybuchowo Abstract   PDF
Wiktor Babul, Henryk Derentowicz, Marek Fruczek, Edward Włodarczyk, Zbigniew Ziółkowski
 
Vol 20, No 3-4 (1982) O metodach teorii potencjałów w rozwiązywaniu zagadnień odwrotnych wymiany ciepła Abstract   PDF
Krzysztof Grysa
 
Vol 21, No 4 (1983) O modelowaniu w budowie maszyn Abstract   PDF
Marek Dietrich
 
Vol 12, No 3 (1974) O modelowaniu wału wielopodporowego z wieloma tarczami za pomocą wielkiego systemu bioscylatorów. Część I. Uwagi ogólne. Oscylatory wielowskaźnikowe Abstract   PDF
Robert Krzywiec
 
Vol 13, No 1 (1975) O modelowaniu wału wielopodporowego z wieloma tarczami za pomocą wielkiego systemu bioscylatorów. Część II. Bioscylatory wielowskaźnikowe. Modelowanie wału Abstract   PDF
Robert Krzywiec
 
Vol 10, No 1 (1972) O możliwości opisu pełnego procesu pełzania metali Abstract   PDF
Marcin Chrzanowski
 
Vol 13, No 3 (1975) O możliwości rozszerzenia metodyki badań powierzchni pęknięć zmęczeniowych Abstract   PDF
Stanisław Kocańda, Jan Kozubowski
 
Vol 3, No 3 (1965) O możliwościach wykorzystania metody elastooptycznej dla badań wytężenia materiału i rozkładu naprężeń w zagadnieniach kontaktowych Abstract   PDF
Stanisław Pytko
 
Vol 3, No 3 (1965) O naprężeniach w sprężystym podłożu pod ślizgającą się sztywną kulą Abstract   PDF
Piotr Sukiennik
 
Vol 10, No 3 (1972) O niektórych uogólnieniach twierdzeń nośności granicznej dla ośrodka Cosseratów Abstract   PDF
Józef Joachim Telega
 
Vol 6, No 4 (1968) O nieustalonej dyfuzji tlenu w procesie spalania ziarna węglowego Abstract   PDF
Mieczysław Zembrzuski
 
Vol 14, No 4 (1976) O operatorowym podejściu do formułowania zasad wariacyjnych dla ośrodków plastycznych Abstract   PDF
Józef Joachim Telega
 
Vol 14, No 3 (1976) O opisie fizycznie nieliniowej sprężystości materiałów sypkich Abstract   PDF
Tomasz Hueckel
 
Vol 5, No 1 (1967) O oporze przy toczeniu sztywnej kuli po podłożu lepkosprężystym Abstract   PDF
J. Halaunbrenner, A. Kubisz
 
Vol 18, No 3 (1980) O osobliwości naprężeń w zagadnieniu skręcania stemplem pierścieniowym Abstract   PDF
Jan Kokot, Zbigniew Olesiak
 
Vol 19, No 1 (1981) O pewnej interpretacji metod energetycznych dla problemów filtracji ustalonej Abstract   PDF
Bogdan Wosiewicz
 
Vol 14, No 3 (1976) O pewnej metodzie analizy wpływu tarcia w procesie plastycznego ściskania próbki walcowej Abstract   PDF
Zdzisław Malinowski
 
Vol 27, No 1 (1989) O pewnej metodzie wyznaczania adiabat uderzeniowych dla porowatych ośrodków wieloskładnikowych Abstract   PDF
Radosław Trębiński, Waldemar Trzciński, Edward Włodarczyk
 
Vol 7, No 3 (1969) O pewnej metodzie wyznaczania kryterium zniszczenia polimerów Abstract   PDF
Andrzej Drescher
 
Vol 8, No 4 (1970) O pewnej możliwości dowodu twierdzeń o stabilności i niestabilności ruchu okresowego Abstract   PDF
Włodzimierz Gawroński
 
Vol 14, No 1 (1976) O pewnej nowej metodzie analizy stateczności rozwiązań układów nieliniowych o jednym stopniu swobody Abstract   PDF
Alicja Pieniążek, Wiesław Pieniążek
 
Vol 24, No 4 (1986) O pewnych rozwiązaniach równania dyfuzji, cz. II Abstract   PDF
Józef Wacławik
 
Vol 21, No 2-3 (1983) O pewnych więzach brzegowych w klasycznej teorii płyt Abstract   PDF
Kazimierz Myślecki
 
Vol 5, No 2 (1967) O pewnych własnościach naprężeń cieplnych Abstract   PDF
Zbigniew Olesiak
 
Vol 19, No 3 (1981) O pewnych własnościach naprężeń w kompozytach lamelkowych Abstract   PDF
Stanisław Matysiak, Zbigniew Olesiak
 
Vol 11, No 1 (1973) O pewnych własnościach układów anholonomicznych typu Czetajewa-Przeborskiego Abstract   PDF
N.J. Cyganowa
 
Vol 9, No 3 (1971) O pewnym modelu ciała przenoszącego naprężenia momentowe Abstract   PDF
Marek Sokołowski
 
Vol 10, No 3 (1972) O pewnym przypadku analizy koncentracji naprężeń metodą elastooptyczną Abstract   PDF
Stefan Cieśla, Wojciech Sitko
 
Vol 7, No 2 (1969) O pewnym przypadku anizotropii Abstract   PDF
Janusz Klepaczko
 
Vol 8, No 1 (1970) O pewnym przypadku pełzania półpłaszczyzny z nieciągłymi warunkami brzegowymi Abstract   PDF
Zbigniew Jan Piekarski, Gwidon Szefer
 
Vol 3, No 1 (1965) O pewnym sposobie przybliżonego obliczania nieliniowych zagadnień przewodnictwa cieplnego Abstract   PDF
Zygmunt Thrun
 
Vol 3, No 1 (1965) O pewnym uogólnieniu metody ortogonalizacyjnej Abstract   PDF
Sylwester Kaliski
 
Vol 4, No 2 (1966) O pewnym zagadnieniu kontaktowym niejednorodnej półpłaszczyzny sprężystej Abstract   PDF
Barbara Stachowicz, Gwidon Szefer
 
Vol 16, No 2 (1978) O pewnym zamkniętym rozwiązaniu problemu propagacji płaskiej fali uderzeniowej w niejednorodnym plastycznym ośrodku politropowym z liniowosprężystym odciążeniem Abstract   PDF
Edward Włodarczyk
 
Vol 16, No 3 (1978) O pewnym zjawisku w procesie detonacji zawiesinowych materiałów wybuchowych zanurzonych w hydrostatycznym polu ciśnienia Abstract   PDF
Edward Włodarczyk
 
Vol 8, No 4 (1970) O profilach prędkości przy laminarnych przepływach polimerów Abstract   PDF
Stefan Zahorski
 
Vol 20, No 3-4 (1982) O propagacji fal naprężenia w sprężysto-plastycznym przewodniku poddanym działaniu ruchomej siły masowej w obecności pola magnetycznego Abstract   PDF
Krzysztof Podolak
 
Vol 22, No 1-2 (1984) O propagacji frontu fali bocznego rozprężenia gazowych produktów detonacji w ładunku kumulacyjnym Abstract   PDF
Edward Włodarczyk, Adam Wiśniewski
 
Vol 17, No 1 (1979) O przestrzennych frontach fal naprężenia w izotropowym ośrodku sprężystym Abstract   PDF
Edward Włodarczyk
 
Vol 15, No 4 (1977) O przybliżonych metodach rozwiązania nieliniowych równań ruchu elastycznie posadowionych silników tłokowych Abstract   PDF
Janusz Kolenda
 
Vol 8, No 1 (1970) O przybliżonym integralnym oszacowaniu kumulacji plazmy poddanej działaniu koncentrycznego impulsu ciśnienia Abstract   PDF
Sylwester Kaliski
 
Vol 24, No 1-2 (1986) O przybliżonym rozwiązywaniu jednowymiarowych zagadnień odwrotnych przewodnictwa cieplnego Abstract   PDF
Krzysztof Grysa, Henryk Kamiński
 
Vol 27, No 3 (1989) O roli matematyki w naukach technicznych Abstract   PDF
Czesław Woźniak
 
Vol 26, No 1 (1988) O rozseparowaniu równań termodyfuzji lepkosprężystej Abstract   PDF
Jan Kubik, Marek Wróbel
 
Vol 5, No 3 (1967) O różnych formach utraty stateczności blachy poddawanej rozciąganiu w stanie plastycznym Abstract   PDF
Zdzisław Marciniak
 
Vol 15, No 2 (1977) O sformułowaniu i poprawności pewnej klasy zadań z nieliniowej dynamiki lin rozciągliwych Abstract   PDF
Andrzej Blinowski
 
Vol 16, No 4 (1978) O stateczności dynamicznej powłoki stożkowej przy pulsujących siłach podłużnych i poprzecznych z uwzględnieniem nieliniowego tłumienia materiałowego Abstract   PDF
Ferdynand Twardosz, Jerzy Zielnica
 
Vol 8, No 4 (1970) O stateczności nasypów i skarp w stanie równowagi granicznej Abstract   PDF
Ryszard Jerzy Izbicki
 
Vol 14, No 4 (1976) O stateczności wzajemnego oddziaływania oscylatora i cięgna w ruchu względnym Abstract   PDF
Roman Bogacz
 
Vol 21, No 4 (1983) O stosowaniu nieprostokątnych elementów czasoprzestrzennych Abstract   PDF
Zbigniew Kączkowski
 
Vol 29, No 1 (1991) O stronie językowej terminologii w mechanice Abstract   PDF
Alicja Nagórko
 
Vol 13, No 3 (1975) O strukturze rozwiązań w zagadnieniach płyt ortotropowych Abstract   PDF
Bogdan Rogowski
 
Vol 16, No 3 (1978) O sumowaniu pewnych szeregów diniego i trygonometrycznych pojawiających się w zagadnieniach mechaniki ośrodków ciągłych Abstract   PDF
Krzysztof Grysa, Janusz Jankowski
 
Vol 15, No 2 (1977) O sumowaniu pewnych szeregów Fouriera-Bessela Abstract   PDF
Krzysztof Grysa
 
Vol 11, No 4 (1973) O uderzeniu w układach typu Czetajewa-Przeborskiego Abstract   PDF
N. Ja. Cyganowa
 
Vol 19, No 1 (1981) O wariacyjnym charakterze zasady jourdaina i jej związku z ogólnymi twierdzeniami dynamiki Abstract   PDF
N. Cyganowa
 
Vol 13, No 4 (1975) O warunku plastyczności Hubera-Misesa Abstract   PDF
Zbigniew Olesiak
 
Vol 20, No 3-4 (1982) O więzach wewnętrznych dla materiałów typu prędkościowego Abstract   PDF
Anna Wachecka-Skowron
 
Vol 29, No 1 (1991) O współdziałaniu obiektu z podłożem sprężystym poddanym wpływom szkód górniczych Abstract   PDF
Michał Żukowski
 
Vol 5, No 2 (1967) O wyboczeniu biegunowych siatek prętowych Abstract   PDF
Cz. Woźniak, S. Zieliński
 
Vol 19, No 2 (1981) O wykorzystaniu funkcji własnych do opisu drgań wymuszonych podatnie podpartych asymetrycznych wałów Abstract   PDF
Janusz Kolenda
 
Vol 17, No 2 (1979) O wyznaczaniu charakterystyk probabilistycznych rozwiązań wahadła podwójnego o zmiennej długości poddanego wymuszeniom losowym Abstract   PDF
Janosz Szopa, Marek Wojtylak
 
Vol 15, No 1 (1977) O wyznaczaniu naprężeń cieplnych wywołanych ruchomymi obciążeniami termicznymi Abstract   PDF
Józef Kubik
 
Vol 3, No 2 (1965) O wyznaczaniu warunków równowagi i równań stanu przez pomiar odkształceń Abstract
Zbigniew Wasiutyński
 
Vol 20, No 1-2 (1982) O zagadnieniu odwrotnym dla równania falowego Abstract   PDF
Krzysztof Grysa
 
Vol 5, No 2 (1967) O zastosowaniu zasad termodynamiki do opisu materiałów odkształconych Abstract   PDF
J. Kestin
 
Vol 5, No 3 (1967) O zjawiskach rezonansowych w układach nieograniczonych Abstract   PDF
Sylwester Kaliski, Edward Włodarczyk
 
Vol 10, No 2 (1972) O złożonych modelach wzmocnienia plastycznego Abstract   PDF
Zenon Mróz, Czesław Goss
 
Vol 2, No 2 (1964) Obciążenia dynamiczne belek. Belka Timoshenki Abstract   PDF
Krzysztof Wilmański
 
Vol 27, No 3 (1989) Obciążenia krytyczne płyt prostokątnych w obszarze niesprężystym Abstract   PDF
Katarzyna Kowal-Michalska
 
Vol 10, No 3 (1972) Obciążenie losowe konstrukcji jako funkcja stochastyczna z niezależnymi przyrostami Abstract   PDF
Janusz Murzewski, Adam Winiarz
 
Vol 50, No 3 (2012) Objectivity and frame indifference of acceleration-sensitive materials Abstract   PDF
Wolfgang Muschik
 
Vol 15, No 1 (1977) Obliczanie charakterystyki dynamicznej konstrukcji płytowo-sprężynowej za pomocą metody sztywnych elementów skończonych Abstract   PDF
Jerzy Stelmarczyk
 
Vol 16, No 1 (1978) Obliczanie dowolnych tarcz metodą iteracyjną Abstract   PDF
Józef Wranik
 
Vol 29, No 3-4 (1991) Obliczanie płaskiego połączenia zaciskowego z uwzględnieniem podatności kontaktowej Abstract   PDF
Karol Grudziński, Konrad Konowalski
 
Vol 24, No 3 (1986) Obliczanie płyt mikromorficznych Abstract   PDF
Sylwester Konieczny
 
Vol 6, No 1 (1968) Obliczanie tarcz siatkowych przy wykorzystaniu przybliżonej teorii efektu brzegowego Abstract   PDF
Kazimierz Pustelnik, Czesław Woźniak
 
Vol 13, No 3 (1975) Obrotowo-symetryczne drgania własne powłoki stożkowej z materiału ściśliwego nieliniowo sprężystego Abstract   PDF
Ferdynand Twardosz, Tadeusz Wegner
 
Vol 7, No 3 (1969) Obszar kontaktu sztywnej kuli z półprzestrzenią lepkosprężystą Abstract   PDF
Jadwiga Halaunbrenner, Bronisław Lechowicz
 
Vol 28, No 3-4 (1990) Obszary dopuszczalnych parametrów włączenia układu sterowania Abstract   PDF
Maciej Mróz
 
Vol 45, No 1 (2007) Occurrence of stick-slip phenomenon Abstract   PDF
Jan Awrejcewicz, Paweł Olejnik
 
Vol 21, No 4 (1983) Ocena krajowych badań doświadczalnych z zakresu turbulencji oraz aerodynamiki dużych prędkości (koreferat artykułów dra S. Drobniaka i dra W. Kani – uwagi ogólne) Abstract   PDF
Jerzy S. OSTROWSKI
 
Vol 6, No 2 (1968) Ocena największych naprężeń w wieńcu łopatek Abstract   PDF
M. A. Glińska, L. Łukaszewska, J. Oderfeld, E. Pleszczyńska
 
Vol 23, No 2 (1985) Ocena powierzchni plastyczności materiałów anizotropowych nieliniowych metodą sprzężenia termo-mechanicznego Abstract   PDF
Zdzisław Gabryszewski, Bogdan Pindur
 
Vol 12, No 4 (1974) Ocena przydatności żywicy epoksydowej ,,Epidian 5'' do modelowania konstrukcji Abstract   PDF
Reinhold Kałuża
 
Vol 1, No 1 (1963) Od Redakcji Abstract   PDF
Od Redakcji
 
Vol 10, No 3 (1972) Odbicie płaskich fal naprężenia w ośrodku sprężysto-plastycznym o zmiennej granicy plastyczności Abstract   PDF
Krzysztof Podolak
 
Vol 52, No 2 (2014) Oddities in determining burning rate on basis of closed vessel tests of single base propellant Abstract   PDF
Zbigniew K. Leciejewski
 
Vol 12, No 2 (1974) Odkształcenia części roboczych manometru obciążnikowo-tłokowego Abstract
Krzysztof Rajski
 
Vol 24, No 4 (1986) Odpowiedniość między równaniami termodyfuzji i teorii mieszanin Abstract   PDF
Jan Kubik
 
Vol 9, No 1 (1971) Odpowiedniość modelowa dla cienkościennych prętów o bisymetrycznym otwartym przekroju poprzecznym Abstract   PDF
Mieczysław Jokiel
 
Vol 22, No 3-4 (1984) Odpowiedź na list J. Wacławika do redakcji Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Abstract   PDF
E. Bobula
 
Vol 31, No 2 (1993) Off-axial synchronous elimination of vibrations and forces in unbalanced rotary machines Abstract   PDF
Jerzy Michalczyk
 
Vol 8, No 3 (1970) Ograniczenia na funkcję energii sprężystej wynikające z warunku silnej eliptyczności Abstract   PDF
Bernard Duszczyk
 
Vol 18, No 2 (1980) Określenie gęstości strumienia ciepła na podstawie pomiarów nieustalonej temperatury jednostronnie ogrzewanej płytki płaskiej Abstract   PDF
Stefan Wiśniewski
 
Vol 25, No 3 (1987) Określenie naprężeń w cewce transformatora rozciąganej na skutek działania promieniowych sił elektrodynamicznych Abstract   PDF
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 15, No 1 (1977) Określenie nieustalonego pola temperatury w ściance płaskiej przy zmiennym współczynniku przewodnictwa cieplnego Abstract   PDF
Kazimierz Rup, Jan Taler
 
Vol 23, No 3-4 (1985) Określenie poprzecznej efektywnej przewodności cieplnej kompozytu o jednokierunkowo ułożonych włóknach metodą kollokacji brzegowej Abstract   PDF
Jan A. Kołodziej
 
Vol 16, No 4 (1978) Określenie ugięć lepkoplastycznej płyty prostokątnej obciążonej impulsem ciśnienia Abstract   PDF
Wiesław Wojewódzki, Anna Perdzyńska
 
Vol 19, No 4 (1981) Określenie wymiany ciepła pomiędzy wiązką regularnych prętów i płynem podczas podłużnego laminarnego przepływu metodą kollokacji brzegowej Abstract   PDF
Mieczysław Cieszko, Jan Adam Kołodziej
 
Vol 56, No 1 (2018) Old materials - new capabilities: lattice materials in structural mechanics Abstract   PDF
Marek Augustyniak
 
Vol 32, No 3 (1994) On 2D-models of stratified elastic subgrades Abstract   PDF
Małgorzata Woźniak
 
Vol 39, No 3 (2001) On 3D punch problems for a periodic two-layered elastic half-space Abstract   PDF
Andrzej Kaczyński, Stanisław J. Matysiak
 
Vol 43, No 1 (2005) On a certain model of uniperiodic medium thickness plates subjected to initial stresses Abstract   PDF
Eugeniusz Baron
 
Vol 21, No 2-3 (1983) On a method of formulation of two-dimensional theories for elastic shells Abstract   PDF
Wiesław Nagórko
 
Vol 46, No 4 (2008) On a method of target detection and tracking used in air defence Abstract   PDF
Jan W. Osiecki, Konrad Stefański
 
Vol 46, No 3 (2008) On a nonlinear and chaotic non-ideal vibrating system with shape memory alloy (SMA) Abstract   PDF
Vinicius Piccirillo, José M. Balthazar, Bento Rodrigues Pontes Jr., Jorge Luis Psalacios Felix
 
Vol 34, No 1 (1996) On a numerical solution of rail-wheel contact problems Abstract   PDF
Kurt Frischmuth
 
Vol 39, No 1 (2001) On a thermodynamic model of fluid-saturated porous-medium Abstract   PDF
Witold Kosiński, Józef Kubik, Mieczysław Cieszko, Mariusz Kaczmarek
 
Vol 30, No 1 (1992) On a two-field finite element approximation in elasticity Abstract   PDF
Mladen Berković
 
Vol 39, No 2 (2001) On algebraic equations of elastic trusses, frames and grillages Abstract   PDF
Tomasz Lewiński
 
Vol 30, No 1 (1992) On an objective function in optimization problems with a loss of dynamic stability Abstract   PDF
Anna Foryś
 
Vol 38, No 4 (2000) On application of dynamical systems theory into investigation of critical flight regimes of flying vehicles Abstract   PDF
Krzysztof Sibilski
 
Vol 38, No 3 (2000) On application of piezoelectric shear effect to active damping of transverse vibration in beams Abstract   PDF
Piotr M. Przybyłowicz
 
Vol 36, No 2 (1998) On application of the boundary element methods for analysis of shakedown problems Abstract   PDF
Witold Cecot
 
Vol 51, No 3 (2013) On autofrettage of cylinders by limiting circumferential residual stress based on Mises yield criterion Abstract   PDF
Ruilin Zhu, Guolin Zhu
 
Vol 56, No 1 (2018) On axisymmetric heat conduction problem for multilayer graded coated half-space Abstract   PDF
Dariusz Mariusz Perkowski, Roman Kulchytsky-Zhyhailo, Waldemar Kołodziejczyk
 
Vol 56, No 1 (2018) On bifurcation load of a three-member slender system with internal crack subjected to Euler’s load Abstract   PDF
Sebastian Uzny, Krzysztof Sokół
 
Vol 32, No 2 (1994) On certain aspects of global and local buckling modes in thin-walled column-beams Abstract   PDF
Zbigniew Kołakowski
 
Vol 21, No 2-3 (1983) On certain inequalities in the linear shell problems Abstract   PDF
Andrzej Gałka
 
Vol 33, No 4 (1995) On certain methods of considering dry friction in dynamic analysis of planar open kinematic chains Abstract   PDF
Andrzej Harlecki
 
Vol 31, No 3 (1993) On certain methods of determining the ellipses and ellipsoids of the positioning accuracy of robot manipulators Abstract   PDF
Wojciech Szczepiński, Zbigniew Wesołowski
 
Vol 50, No 1 (2012) On combined spatial and temporal instabilities of electrically driven jets with constant or variable applied field Abstract   PDF
Saulo Orizaga, Daniel N. Riahi
 
Vol 35, No 3 (1997) On computation of macro-heterogeneous composites Abstract   PDF
Sylwester Konieczny
 
Vol 27, No 2 (1989) On continuous descriptions of the damage Abstract   PDF
Jan Grabacki
 
Vol 41, No 4 (2003) On continuum modelling of dynamic problems in composite solids with periodic microstructure Abstract   PDF
Jowita Rychlewska, Czesław Woźniak
 
Vol 40, No 1 (2002) On continuum modelling of the dynamic behaviour of periodic lattice-type plates with a complex structure Abstract   PDF
Iwona Cielecka, Jarosław Jędrysiak
 
Vol 33, No 2 (1995) On continuum modelling the dynamic behaviour of certain composite lattice-type structures Abstract   PDF
Iwona Cielecka
 
Vol 40, No 1 (2002) On determination od displacements from given strains and height function in the non-linear theory of thin shells Abstract   PDF
Marek L. Szwabowicz, Wojciech Pietraszkiewicz
 
Vol 41, No 2 (2003) On dynamic stability of an uniperiodic medium thickness plate band Abstract   PDF
Eugeniusz Baron
 
Vol 37, No 2 (1999) On dynamics of substructured shells Abstract   PDF
Czesław Woźniak
 
Vol 41, No 2 (2003) On elastodynamics of biperiodic composite media Abstract   PDF
Małgorzata Woźniak, Czesław Woźniak
 
Vol 38, No 1 (2000) On fast identification problem of the aerodynamic aircraft characteristics solved by means of current flight parameters recording Abstract   PDF
Jacek A. Goszczyński
 
Vol 30, No 4 (1992) On free vibration damping analysis of layered beams and bands composed of isotropic viscoelastic layers Abstract   PDF
Stanisław Karczmarzyk, Zbigniew Osiński
 
Vol 53, No 3 (2015) On free vibrations of thin functionally graded plate bands resting on an elastic foundation Abstract   PDF
Jarosław Jędrysiak, Magda Kaźmierczak-Sobińska
 
Vol 54, No 2 (2016) On geometrical interpretation of the fractional strain concept Abstract   PDF
Wojciech Sumelka
 
Vol 39, No 3 (2001) On heating problems of friction Abstract   PDF
Stanisław J. Matysiak, Aleksander A. Yevtushenko
 
Vol 43, No 4 (2005) On homogenized model of periodic stratified micropolar elastic composites Abstract   PDF
Stanisław J. Matysiak
 
Vol 39, No 2 (2001) On integration of the Green function in a discontinuous temperature field in a 2D domain Abstract   PDF
Grzegorz Jemielita
 
Vol 37, No 4 (1999) On interaction between damage growth and material stiffness in 3D structures Abstract   PDF
Piotr Mika
 
Vol 26, No 4 (1988) On invariance of finite element approximations Abstract   PDF
Zoran V. Drasković
 
Vol 21, No 2-3 (1983) On linear theory of anisotropic shells of moderate thickness Abstract   PDF
Zenon Rychter
 
Vol 29, No 3-4 (1991) On methods of modeling anisotropic compressed wood failure Abstract   PDF
Michał Czech, Anatoliusz Jakowluk
 
Vol 40, No 1 (2002) On modelling of medium thickness plates with a uniperiodic structure Abstract   PDF
Eugeniusz Baron
 
Vol 44, No 1 (2006) On modelling of periodic plates with inhomogeneity period of an order of the plate thickness Abstract   PDF
Eugeniusz Baron
 
Vol 31, No 2 (1993) On non-linear analysis of the geared drive systems by means of the wave method Abstract   PDF
Roman Bogacz, Tomasz Szolc
 
Vol 40, No 1 (2002) On nonlocal gradient model of inelastuc heterogeneous media Abstract   PDF
Helmut Stumpf, Jan Saczuk
 
Vol 31, No 4 (1993) On optimal plastic design of yoke elements Abstract   PDF
Władysław Egner, Zdzisława Kordas, Michał Życzkowski
 
Vol 40, No 4 (2002) On origin of unstable modes in viscous channel flow subject to periodically distributed surface suction Abstract   PDF
Jacek Szumbarski
 
Vol 34, No 1 (1996) On parabolic regularization of hyperbolic heat conductivity in rigid body Abstract   PDF
Witold Kosiński, Włodzimierz Wojno
 
Vol 56, No 2 (2018) On problems with solution-dependent load Abstract   PDF
Roman Bogacz, Kurt Frischmuth
 
Vol 26, No 4 (1988) On properties of thermo-diffusive stresses in solids Abstract   PDF
Zbigniew S. Olesiak
 
Vol 38, No 4 (2000) On some approaches to the stress-state determination in layered cracked plates Abstract   PDF
Mykhaylo Delyavsky, Victor Opanasovich, Maria Olejniczak
 
Vol 52, No 2 (2014) On some general solutions of transient Stokes and Brinkman equations Abstract   PDF
D. Palaniappan
 
Vol 50, No 1 (2012) On some new aspects of contact dynamics with application in railway engineering Abstract   PDF
Roman Bogacz, Kurt Frischmuth
 
Vol 29, No 2 (1991) On some problems of rods with periodic-variable cross-sections Abstract   PDF
Krystyna Mazur-Śniady
 
Vol 54, No 4 (2016) On some problems of SH wave propagation in inhomogeneous elastic bodies Abstract   PDF
Sebastian Kowalczyk, Stanisław Matysiak, Dariusz Mariusz Perkowski
 
Vol 43, No 2 (2005) On stability of thin periodically, densely stiffened cylindrical shells Abstract   PDF
Barbara Tomczyk
 
Vol 53, No 3 (2015) On suppression of chaotic motions of a portal frame structure under non-ideal loading using a magneto-rheological damper Abstract   PDF
Angelo Marcelo Tusset, Vinicius Piccirillo, José Manoel Balthazar, Reyolando Manoel Lopes Rebello da Fonseca Brasil
 
Vol 41, No 3 (2003) On surface-related shell theories for the numerical simulation of contact problems Abstract   PDF
Rainer Schlebusch, Jan Matheas, Bernd W. Zastrau
 
Vol 46, No 1 (2008) On the analytical solution for the slewing flexible beam-like system: analysis of the linear part of the perturbed problem Abstract   PDF
André Fenili, José M. Balthazar
 
Vol 41, No 1 (2003) On the asymptotic behavior of thermal taylor dispersion processes in periodic media Abstract   PDF
Claudia Timofte
 
Vol 54, No 2 (2016) On the buckling and vibrational response of carbon nanotubes with spiral deformation Abstract   PDF
Sadegh Imani Yengejeh, Seyedeh Alieh Kazemi, Andreas Öchsner
 
Vol 19, No 3 (1981) On the calculation of the velocity induced by a vortex-source cone Abstract   PDF
K. Varsamov, K. Yosifov, A. Haimov
 
Vol 31, No 2 (1993) On the certain analytical example of the potential flow in a semi-infinite periodic domain Abstract   PDF
Jacek Szumbarski
 
Vol 55, No 4 (2017) On the choice of the thickness of the cement mantle in cemented hip arthroplasty Abstract   PDF
Ievgen Levadnyi, Jan Awrejcewicz, Alexander Loskutov, Olga Szymanowska
 
Vol 28, No 1-2 (1990) On the constituve modelling of elastic-plastic micro-periodic materials Abstract   PDF
Czesław Wożniak, Monika Wągrowska
 
Vol 43, No 4 (2005) On the contact problem for a smooth punch in piezoelectroelasticity Abstract   PDF
Ewa Dyka, Bogdan Rogowski
 
Vol 31, No 2 (1993) On the control synthesis for mechanical systems in specified motion Abstract   PDF
Wojciech Blajer
 
Vol 33, No 4 (1995) On the design of interferenced and clamped joints under general state of stress Abstract   PDF
Jerzy Osiński, Andrzej Sztwiertnia
 
Vol 30, No 1 (1992) On the determination of elastic moduli of the Grioli-Toupin material Abstract   PDF
Grzegorz Jemielta
 
Vol 40, No 1 (2002) On the dynamic behaviour of a uniperiodic folded plates Abstract   PDF
Bohdan Michalak
 
Vol 49, No 2 (2011) On the dynamic coefficient of load generating an expanding spherical stress wave in elastic medium Abstract   PDF
Edward Włodarczyk, Mariusz Zielenkiewicz
 
Vol 27, No 1 (1989) On the effective modulae in microlocal models of elastic periodic composites Abstract   PDF
Ewaryst Wierzbicki
 
Vol 51, No 1 (2013) On the effectiveness of variation of physical variables on steady flow between parallel plates with heat transfer in a porous medium Abstract   PDF
Hazem Ali Attia, Mostafa A.M. Abdeen
 
Vol 57, No 1 (2019) On the eigenmodes and eigenfrequencies of low-dimensional degenerated carbon structures: obtaining natural frequencies of ideal and structurally defected systems Abstract   PDF
Sadegh Imani Yengejeh, Seyedeh Alieh Kazemi, Andreas Öchsner
 
1601 - 1800 of 2870 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>